Trasy kablowe składają się z elementów konstrukcyjnych wzajemnie ze sobą połączonych. Elementy konstrukcyjne tworzą konstrukcję nośną do poprowadzenia przewodów i kabli elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, sterowniczych, oświetleniowych, alarmowych, ochrony przeciwpożarowej oraz automatyki budynkach i innych instalacjach budynków.

Stabilne i bezpieczne miejsce prowadzenia tras kablowych gwarantuje możliwie bezawaryjne działanie instalacji elektrycznej, a także sprawnie przeprowadzoną naprawę w razie ewentualnych awarii.