Przeznaczone są w systemach sterowania, sygnalizacji w technice pomiarowej, oraz transmisji danych sygnałów analogowych i cyfrowych w instalacjach elektroniki przemysłowej i automatyki.