Zastosowanie w warunkach styczności z materiałami ropopochodnymi np. stacje benzynowe, magazyny przeładunkowe. Izolacja jest odporna na UV i przeznaczona do układania na zewnątrz i wewnątrz. Charakteryzuję się również dużą giętkością i wytrzymałością mechaniczną.