Zastosowanie do połączeń ruchomych w pojazdach szynowych, lub pomiędzy nimi, gdzie warunki wymagają częstego zginania i są narażone na działanie warunków atmosferycznych i smarów i innych czynników zewnętrznych.